Naya marga

 “मेरो बुवा”-स्व बुवाको सम्झनामा ईशु भट्टको कविता

                     मेरो बुवा ……………………………………………………………..ईशु भट्ट आमा धना…